Zanim jakiś bardziej uporczywy hejter postanowi nas straszyć sądami, wszem i wobec informujemy, iż nie naruszamy niczyich praw autorskich, bo:

  • Nie przypisujemy sobie autorstwa cudzych tekstów.
  • Korzystamy tylko z treści wysłanych bezpośrednio do nas lub upowszechnionych w Internecie.
  • Zawsze podajemy autora i/lub źródło omawianych treści.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 29.

1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Art. 34.
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednocześnie same zgadzamy się na swobodne kopiowanie naszych tekstów pod warunkiem podania źródła: paskudy.wordpress.com.

Jeśli chodzi o grafiki autorstwa Szyszki: wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie grafik bez zgody autora zabronione.